Strona główna => Organizacja pracy => Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2009r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2009r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

3.

Ferie zimowe

1-14 lutego 2010

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2010r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

5.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. Zm.)

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

a)      w szkołach podstawowych

b)      w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej

(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

 

4 czerwca 2010r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2010r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

8.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2010r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.)

 Utworzył/Odpowiada: Tomasz Sałata - 2010-04-27 13:58:03
Udostępnił: Tomasz Sałata - 2010-04-27 13:59:35
Zaktualizował: Tomasz Sałata - 2010-04-27 13:59:35

Pokaz rejestr zmian atrykułu